Westeria® Vindsikt AirStar®


Vindsiktarna från Westeria® är robusta, högpresterande och energimässigt genomtänkta.
Den patenterade Westeria®-vindsiktstekniken kännetecknas av en högpresterande avskiljning av lätt och tungt material.

I vindsikten sker avskiljningen av materialen genom en process som är indelad i tre grundkomponenter: accelerationsbandet, luftmunstycket och vindsiktens separationstrumma.

Genom en jämn och enskiktig fördelning av insatsmaterialet, som fördelas homogent över hela vindsiktens bandbredd och ges till matarbandet, uppnår vindsikten ett bra siktresultat.

Materialet i vindsikten accelereras här till en anpassad hastighet och transporteras till leveranskanten. Det från ovan fallande materialet hamnar i en uppström som alstras av ett inställbart luftmunstycke som monterats under matarbandet i vindsikten.

Luftströmmen träffar den övre delen av vindsiktens rotationstrumma och leds genom denna laminär in i expansionskammaren.

Materialet i vindsikten träffar luftströmmen och delas upp i lätt och tungt.

Lättmaterialet transporteras via en luftströmm in i expansionskammaren där lufthastigheten minskas så kraftigt att lättmaterialet faller ned i en behållare eller på ett transportband. Från rotationstrumman i vindsikten faller tungmaterialet ned i en behållare eller på ett transportband.

Luftmassan som förts in i expansionskammaren tas ut i vindsiktens övre del och beroende på situationen sugs den på nytt in av fläkten eller leds in i ett filter. För att erhålla högvärdiga återvinningsråmaterial har Westeria® konstruerat en särskild vindsikt med vilken insatsmaterialet med hög avskiljningsskärpa sorteras träffsäkert i tre grupper.
Windsichter Windsichter Windsichter

NAVIGATION