Westeria® Vindsikter AirStar®


Westrias vindsikter er tenkt å være robust, kraftig og energisk.
Den patenterte Westeria® vindsikterteknologien er karakterisert ved en kraftig separasjonsmetode for lette og tunge materialer.

I vindsikteren utføres separasjonen av materialene med en fremgangsmåte som er delt inn i tre grunnleggende komponenter: akselerasjonsbeltet, luftdysen og vindsikter-separasjons-trommelen.

Ved en jevn og lagdelt fordeling av inngangsmaterialet, som fordeles homogent over hele båndbredden i vindsikteren og anvendes til tilførselbånd, oppnår vindsikteren et godt distribusjonsresultat.

Materialet i vindsikteren akselereres her til en passende hastighet og transporteres så til utløpskanten. Materialene som faller ovenfra genereres i en oppadgående strøm gjennom en justerbar luftdyse som er festet under tilførselsbåndet på vindsikteren.

Luftstrømmen treffer vindsikteren i det øvre området av vindsikterens rotasjonstrommel, og blir ledet laminært gjennom denne i ekspansjonskammeret.

Materialet i vindsikteren treffer luftstrømmen og blir delt opp i lett- og tungmaterialer.

De lette stoffene blir transportert i midten av luftstrømmen med høyere hastighet inn i ekspansjonskammeret, der er lufthastigheten redusert så mye at de lette materialene føres inn i en beholder eller ut på et avløpsbelte. De tunge stoffene faller ned i en beholder eller på et avløpsbelte før de når vindsikterens rotasjonstrommel.

Luftmengden som føres inn i vindsikterens ekspansjonskamre trekkes videre ut og avhengig av anvendelsen, suges den inn i viften igjen eller den blir ledet inn i et filtersystem. For å oppnå høy kvalitet på resirkulerte råstoffer, har Westeria® utviklet en spesiell vindsikter der inngangsmaterialet blir sortert målsikkert i tre fraksjoner med stor selektivitet.
Windsichter Windsichter Windsichter

NAVIGATION