Westeria® Windshifter AirStar®


De windshifters van Westeria® zijn robuuste machines met een hoog vermogen en een hoge energie-efficiëntie.
De gepatenteerde Westeria®-windshiftertechnologie blinkt uit door zijn krachtige scheidingsprocedé van licht en zwaar materiaal.

De windshifter scheidt de materialen volgens een methode met drie basiscomponenten: de versnellingsband, de luchtsproeier en de windshifterscheidingstrommel.

Door een gelijkmatige en eenlagige verdeling van het ingevoerde materiaal dat over de volledige bandbreedte van de windshifter homogeen verdeeld wordt en op de toevoerband belandt, kan de windshifter goede triageresultaten neerzetten.

Het materiaal in de windshifter wordt hier met een aangepaste snelheid versneld naar de afvoerzijde van de machine getransporteerd. De van boven naar beneden vallende stoffen komen terecht in een opwaartse stroom die wordt gegenereerd door een instelbare luchtsproeier die onder de toevoerband in de windshifter is gemonteerd.

De luchtstroom werkt in de bovenste zone van de rotatietrommel van de windshifter en wordt hierdoor laminair naar de expansieruimte geleid.

Het materiaal in de windshifter wordt blootgesteld aan de luchtstroom. Zwaar en licht materiaal worden gescheiden.

De lichte stoffen worden via een luchtstroom met hoge snelheid naar de expansieruimte gevoerd waar de luchtsnelheid zodanig afneemt dat de lichte stoffen in een container of op een afvoerband bezinken. De zwaardere stoffen vallen voor de rotatietrommel in de windshifter naar beneden in een container of op een aparte afvoerband.

De in de expansieruimte geblazen lucht wordt in het bovenste deel van de windshifter weer afgevoerd en naargelang de toepassing door de ventilator opnieuw aangezogen of naar een filterinstallatie geleid. Om hoogwaardige recycleerbare grondstoffen te bekomen, heeft Westeria® een speciale windshifter gebouwd waarmee het ingevoerde materiaal in drie fracties met een hoge scheidingsgraad heel gericht wordt gesorteerd.
Windsichter Windsichter Windsichter

NAVIGATION