Westeria® AirLift


Komposteringsanläggningsoperatörer känner till problemet att organiskt hushållsavfall ofta är förorenat med folier och förpackningsavfall. Med AirLift har nu teknikerna och ingenjörerna hos Westeria® utvecklat ett aggregat som kan integreras i befintliga anläggningar utan problem. Hela AirLift-systemet består av 3 segment, höghastighets-transportbandet, med vilket insatsmaterialet tillförs AirLift med upp till 4 meter per sekund. Detta är i sin tur kopplat till AirWheel. Den mångåriga erfarenheten från vindsiktsbygget har då vidareutvecklats tydligt för att på så sätt uppnå en sortren avskiljning av nästan lika tunga material. Även i bearbetningen av PET-flaskor uppvisar AirLift i kombination med AirWheel hela sitt kunnande. Här separeras lätta plaster och etikettpapper perfekt. Alltid när material med mycket snarlik specifik densitet måste skiljas noggrant är AirLift förstahandsvalet! Intresserad? Tala med oss!

NAVIGATION