Westeria® AirLift


Eiere av kompostanlegg kjenner problemet, at organisk avfall ofte er forurenset med folie eller emballasjeavfall. Med AirLift har teknikere og ingeniører fra Westeria® utviklet et aggregat, som lett kan integreres i bestående anlegg. Hele AirLift-systemet består av 3 segmenter, høyhastighetstransportbåndet, som tilfører AirLift materialet med en hastighet på inntil 4 meter per sekund. Dette er koplet til AirWheel. Mangeårig erfaring med vindsikting ble videreutviklet, for å oppnå en ren sortering av nesten like tunge materialer. Også ved behandlingen av PET-flasker viser AirLift kombinert med AirWheel et stort ytelsesspektrum. Her separeres plast og etikettpapir på en enkel og perfekt måte. AirLift er alltid førstevalgte når materialer med lik spesifikk tetthet skal skilles nøyaktig fra hverandre! Har vi vekket din interesse? Ta kontakt med oss!

NAVIGATION