SEPARATOR POWIETRZNY Westeria® AirBasic®


Airbasic Mobilna wialnia AirBasic® jest kompaktowym i ekonomicznym rozwiązaniem firmy Westeria®. Wialnia AirBasic® ukazuje swój pełny potencjał wszędzie tam, gdzie konieczne jest oddzielanie różnego rodzaju odpadów, m.in. gruzu budowlanego, kompostu, odpadków z gospodarstw domowych, żużlu i złomu. Aby móc zaoferować Państwu jak największą uniwersalność stosowania urządzenia AirBasic®, wyposażyliśmy je w wiele funkcji. Dzięki zastosowaniu modułowych podzespołów znacznie skróciliśmy czas dostawy i koszty produkcji urządzenia AirBasic®. Tym samym można zmontować wialnię dostosowaną do Państwa indywidaualnych wymagań, ponieważ urządzenie AirBasic® jest logiczną konsekwencją ciągłego rozwoju. Co więcej, opatentowanej technologii stosowanej we wialniach firmy Westeria® nadano atrakcyjny kształt.

NAVIGATION