Historia


Till de väsentliga uppgifterna under efterkrigstiden hörde, utöver återuppbyggnaden, framför allt produktion och tillverkning av livsmedel. På grund av den stora efterfrågan reparerade och byggde många bysmeder lantbruksmaskiner- och apparater. Även vårt företag började så och specialiserade sig i början på konstruktion av transportanläggningar för lantbruket, vilka skulle underlätta det tunga kroppsarbetet. De fortsatta utvecklingsstegen hos Westeria ® Fördertechnik GmbH kan du se på följande tidslinje.

1956 Hur "allt" började

Företaget Westeria® Maschinenfabrik grundas av Hermann Westbrock i Westbevern. Tillverkade främst transportanläggningar för lantbruket.

1958 Första innovation: Krökt transportband

Ansökan om patent för uppfinningen av en ställbar vinkel för krökta transportband. Dessa transportanläggningar tillverkades och såldes i årtionden.

1960 Utökat produktprogramm

Även industriella tillämpningar för lagerteknik hade redan utvecklats och tillverkats för att bredda produktspektrat.

1966 Westeria® över hela Tyskland

År 1966 byggdes ett landstäckande försäljningsnät för ovan nämnda krökta transportband upp.

1984 Förstärkning

Hermann Westbrocks son, Bernhard Westbrock, går in i företaget

1986 Början på Westeria® Fördertechnik GmbH

Namnbyte på Westeria® Maschinenfabrik till Westeria® Fördertechnik GmbH. Verkställande direktörer är Werner Knapheide och Bernard Westbrockni

1986 Byggnation av transportteknik

I och med starten av Westeria® Fördertechnik GmbH lades fokus på byggnationen av transportanläggningar för återvinningsindustrin.

1988 Flytt och byggnation av de första vindsiktarna

Produktionsorten i Westbevern blev för liten och flyttades till den nybyggda produktionshallen i Ostbevern. Där påbörjades en för Westeria® viktig produktsektion. Den första vindsikten från Westeria® lämnar monteringshallen. Hittills har ca 400 vindsiktar tillverkats och installerats med framgång över hela världen

1990 Utökning av leveransspektrat till glidgolv och bunkersystem

Från 1990 påbörjades utbyggnaden av en ytterligare produktsektion. Glidgolv och bunkersystem lämnade i början av 90-talet för första gången den westfaliska produktionsorten.

1992 Nya system

Införande av det första CAD-systemet i det tekniska kontoret.

2003 Ytterligare förstärkning

Werner Knapheides son Kai-Uwe Knapheide går in i företaget som verkställande direktör.

2008 Westeria® växer ur kostymen

På det nya läget i Ostbevern utökades produktionsytan med ytterligare 2.400m² för att maximera tillverkningen av vindsiktar, bunkersystem, transportanläggningar och materialfördelningssystem.

2008 Mässdeltagande

Sedan 2008 är Westeria® ständig gäst på IFAT/Entsorga i München, Pollutec i Paris/Lyon, Ecomondo, avfallsdagarna i Kassel, …

2009 Lackeringsanläggning

Den nya halvautomatiska lackeringsanläggningen togs i drift

2010 Ytterligare tillväxt

Återigen utökades produktionsytan med 500m²

2011 Planeringsmöjligheter

Konstruktion av en planeringsavdelning med totalt 3 medarbetare

2012 Helt enkelt genialiskt – det nya materialfördelningssystemet

Genialiskt enkelt, helt enkelt genialiskt – det patenterade Disc-Spreader-systemet för att fördela materialflödet på en likformigt stor bredd.

2013 Vindsikt med tre meters arbetsbredd

25 års konstruktiv utvecklingshistoria förpackad i en ny tilltalande produktdesign kvalificerar denna "Kompakt vindsiktaranläggning" med en arbetsbredd på upp till tre meter till marknadens ledande.

2013 Klassträff

För första gången äger Westeria® Dealer Workshop rum på företagets område i Ostbevern. Härtill var samtliga internationella handlare från 14 länder närvarande för att på plats informera sig om nya produktsystem och produktteknik inom områdena transport- och vindsiktarteknik.

2014 Idérikedomen växer…

…och av denna kommer ett ytterligare patent. År 2014 erhölls framgångsrikt ett patent för lättämnesskiljaren av typ LT15 och typ LT25. Lättämnesskiljaren byggs bland annat in i vindsikt WS2 för att rena frånluften.

2014 Ny lagerkapacitet

Lagret för färdiga delar utökades märkbart med ca 2.000 m² genom att hyra en komplett lagerhall.

2015 nytt teknikcentrum med en yta på 720 m2

Westeria® teknikcentrum invigs! Våra kunder kan i förväg bedöma, analysera och diskutera avskiljningsresultaten för sina individuella material i ett personligt samtal med oss för att förvissa sig om kvaliteten på våra enastående tekniker.

2016 Westeria® Fördertechnik GmbH - 30-årsjubileum

År 2016 kunde Westeria® Fördertechnik GmbH efter ombildande och namnbyte år 1986 fira 30-årsjubileum. Tillsammans med alla medarbetare firades denna händelse passande nog med en endagsbåttur.

2016 Westeria® MultiFeeder – bunkerinnovationen

Westeria® leveransspektrat har utökats med en ny produkt. Bunkerinnovationen MultiFeeder täcker en lagringsvolym på 10 - 47 m³ och är därmed utformad för mindre upptagningsmängder och individuella krav.

NAVIGATION