VINDSIKTAR, TRANSPORTANLÄGGNINGAR, BUNKERSYSTEM OCH MATERIALFÖRDELNINGSSYSTEM – WESTERIA® TRANSPORTERAR VÄRDEN!


Produktion, logistik, återvinning – överallt där det handlar om transport av styckegods eller bulgods, åtskiljning och sortering av återvinningsmaterial och blandade (återvunna) material krävs speciella lösningar från Westeria®: ekonomiska, solida, konstant pålitliga, individuellt skräddarsydda efter särskilda krav. Antagligen är det just därför som Westeria® Transportteknik blivit en av marknads- och teknikledarna inom vindsikts- och transportteknik, eftersom hela ambitionen hos Westeria® ligger i att uppfylla detta höga krav och hela tiden vidareutveckla beprövade lösningar.

Resultatet av denna högkvalitetsfilosofi, som permanent optimerar alla områden och processer, är mogna och högvärdiga anläggningar och aggregat. Grunden för detta utgörs av modern produktionsteknik och Westerias® medarbetare som behärskar den. Trots all modernitet hos maskinerna och kunskaperna förblir människan med sin grundinställning nyckeln till framgång hos Westeria® Transportteknik. Kompetens och arbetsglädje förblir avgörande: Vid rådgivningen, planeringen och tillverkningen, vid schemaläggning och anpassning i befintliga anläggningar, vid samarbetet med anläggningskonstruktörerna, vid montering och idrifttagande, vid underhåll och service. För hos Westeria® hänger allt ihop och helheten är mer än summan av dess beståndsdelar.

NAVIGATION