SEPARATORY POWIETRZNE, PRZENOŚNIKI, SYSTEMY ZBIORNIKÓW I SYSTEMY ROZDZIELANIA MATERIAŁU – WESTERIA® PRZENOSI WARTOŚCI!


Produkcja, logistyka, recykling – wszędzie tam, gdzie niezbędne jest transportowanie materiałów drobnych lub sypkich, oddzielanie i sortowanie materiałów recyklingowych oraz pomieszanych surowców wtórnych/materiałów, potrzebne są specjalne rozwiązania firmy Westeria®: ekonomiczne, solidne, trwale niezawodne, dostosowane indywidualnie do specjalnych wymagań. Prawdopodobnie dlatego Westeria® Fördertechnik jest liderem rynku i technologii w zakresie technologii separacji powietrznej i przenoszenia, ponieważ firma całkowicie angażuje się w spełnienie tych wysokich wymagań oraz konsekwentne rozwijanie sprawdzonych rozwiązań.

Efektem tej filozofii wysokiej jakości, która stale optymalizuje wszystkie obszary i procesy, są zaawansowane technologicznie i wysoko jakościowe urządzenia oraz agregaty. Podstawą są najnowocześniejsze technologie produkcji oraz pracownicy firmy Westeria®, którzy nimi zarządzają. Jednak mimo całej nowoczesności maszyn i wiedzy, w firmie Westeria® Fördertechnik kluczem do sukcesu jest człowiek i jego postawa. Kluczowe są kompetencje i radość z pracy: podczas doradzania, projektowania i produkcji, podczas planowania i dostosowywania do istniejących urządzeń, podczas współpracy z konstruktorami urządzeń, podczas montażu i uruchamiania, podczas konserwacji i serwisowania. W firmie Westeria® wszystkie elementy się zazębiają, a całość jest więcej niż sumą poszczególnych części.

NAVIGATION