VINDSIKTERE, TRANSPORTØRANLEGG, BUNKERSYSTEMER OG MATERIALDISTRIBUSJONS-SYSTEMER – WESTERIA® TRANSPORTERER VERDIER


Produksjon, logistikk og gjenvinning - overalt hvor det transporteres stykkgods og bulkgods, der det deles opp og sorteres gjenvinningsmaterialer og blandinger av verdifulle stoffer/materialer, blir Westeria® spurt om særskilte løsninger: økonomisk, solid, langsiktig pålitelighet og skreddersydd til spesifikke behov. Det er sannsynligvis nettopp derfor Westeria® Fördertechnik er blitt markeds- og teknologiledende innen området vindsikterteknikk og transportørteknikk, fordi det er Westerias® ambisjon å møte de høye kravene og konsekvent videreutvikle de best gjennomsprøvde løsningene.

Resultatet av denne høykvalitetsfilosofien som kontinuerlig optimeres på alle områder og i alle prosesser er velutviklede og høyverdige anlegg og aggregater. Grunnlaget er til gjengjeld dannelsen av den mest moderne produksjonsteknologien og Westeria®-ansatte som behersker denne teknologien. Til tross for alle mulige moderne maskiner og all mulig kunnskap, er det mennesket, med sine grunnholdninger, som er Westerias® nøkkel til suksess. Kompetanse og engasjement er fremdeles avgjørende: Med konsultasjon, planlegging og produksjon, med planlegging og tilpasning til eksisterende systemer, i samarbeid med anleggsleverandører, med montering og innkjøring, vedlikehold og service. Fordi i Westeria®, griper det ene inn i det andre og helheten er mer enn summen av hver del.

NAVIGATION