WESTERIA® TEKNIKCENTRUM


Varje material för en uppgift är olika och har sina speciella egenskaper. Detta har vi alltid tagit med i beräkningen vid utvecklingen av våra anläggningar. För att du i förväg ska kunna bedöma avskiljningsresultaten för ditt individuella material, har vi utvecklat det nya Westeria® teknikcentrum. I teknikcentrumet har vi ställt upp ett stort antal aggregat på en 720 kvadratmeters yta på två plan för demonstrationsändamål.

Materialet som ska siktas läggs i doseringsbunkern för uppgiften med hjälp av en hjullastare. Sedan transporteras det vidare via motsvarande fördelningssystem och det unika materialfördelningssystemet DiscSpreader® till den senaste vindsikten AirStar®. I DiscSpreader®2 sprids inmatningsmaterialet ut från 500 mm till 3000 mm, för att sedan separeras i tre kornfraktioner i vindsikten. Det avskilda materialet transporteras ut ur systemet resp. tillbaka till bunkern via transportörer av typ FlatCon. Du som kund/intressent har möjlighet att kunna följa och observera hela processen direkt vid aggregatet.

I anslutning till det kan alla värden och testresultat med detaljerade mätdata analyseras och diskuteras i rum som är inredda speciellt för samtal. Vi på Westeria® hyser stark tilltro till våra unika tekniker, och i det nya teknikcentrumet vill vi visa dig alla funktionssätt för att göra det lite lättare för dig att ta ditt beslut om investeringen.

Du är välkommen att kontakta oss så att vi kan komma överens om en tid.

NAVIGATION