WESTERIA® TECHNIKUM


Każdy podawany materiał jest inny i ma swoje specyficzne właściwości. Podczas konstrukcji naszych urządzeń zawsze zwracaliśmy na to uwagę. Aby już wcześniej można było ocenić wyniki separacji własnego materiału, stworzyliśmy innowacyjne Westeria® Technikum. W hali o powierzchni 720 m² na 2 poziomach ustawiliśmy w Technikum liczne agregaty w celach demonstracyjnych.

Materiał do przeglądania jest transportowany ładowarką łyżkową do dozującego zasobnika podawania. Stamtąd przez odpowiednie systemy rozdziału i unikalny DiscSpreader® jest przenoszony do najnowszego separatora pneumatycznego AirStar®. Wprowadzony materiał zostaje przez DiscSpreader®2 rozrzucony z 500 mm na 3000 mm, a następnie w separatorze pneumatycznym podzielony na 3 frakcje. Odprowadzanie separowanego materiału z systemu wzgl. z powrotem do zasobnika podawania następuje za pomocą przenośnika FlatCon. Klient lub osoba zainteresowana ma możliwość śledzenia i obserwacji całego procesu bezpośrednio przy agregacie.

W specjalnie urządzonych pomieszczeniach konferencyjnych można następnie przeanalizować i omówić wszystkie wartości i wyniki prób w oparciu o szczegółowe dane pomiarowe. My z firmy Westeria® jesteśmy przekonani o skuteczności naszych unikalnych technologii i chcielibyśmy zademonstrować Państwu z użyciem nowego Technikum wszystkie sposoby działania, aby trochę ułatwić decyzje inwestycyjne.

Proszę skontaktować się z nami, chętnie uzgodnimy z Państwem termin.

NAVIGATION