WESTERIA® TEKNISKE SENTER (TECHNIKUM)


Alt innmatet material er forskjellig og har sine spesielle egenskaper. Dette er noe vi alltid har tatt hensyn til under utviklingen av anleggene våre. For at du på forhånd skal kunne bedømme separasjonsresultatet av ditt individuelle material, har vi utviklet det nye tekniske senteret "Westeria® Technikum". I det tekniske senteret (Technikum) har vi montert et stort antall aggregater på et 720 m² utstillingsareal over 2 etasjer for demonstrasjonsformål.

Sorteringsmaterialet føres inn i doseringsbunkeren pr. hjullager. Derfra fortsetter det videre via respektive fordelingssystemer og den unike DiscSpreader® helt frem til den nyeste vindsikteren AirStar®. Innmatet material spredes av DiscSpreader®2 fra 500 mm til 3000 mm, for deretter å bli separert i 3 fraksjoner i vindsikteren. Separasjonsstoffene trekkes ut av systemet via FlatCon-transportøren hhv. tilbakeføres til matebunkeren. Du som kunde/interessent har anledning til å forfølge og observere hele prosessen direkte ved aggregatet.

I møterommene, som ble spesielt opprettet for dette formål, kan alle verdier og testresultater med detaljert måledata analyseres og diskuteres etterpå. Vi hos Westeria® er overbevist om vår enestående teknologi og i det nye tekniske senteret (Technikum) vil vi gjerne demonstrere alle bruksmåtene for deg, for å forenkle avgjørelsen om en slik investering.

Ta gjerne kontakt med oss, vi avtaler da et møte med deg.

NAVIGATION