Westeria® PRODUKTSPEKTER (VINDSIKTER, BUNKERSYSTEMER, TRANSPORTØRSYSTEMER, MATERIALSDISTRIBUSJONS-SYSTEMER)


Westerias® produkter utmerker seg ved en meget sofistikert og kompakt design. På Westeria® lever vi av kvalitetsgarantien "Made in Germany", fra planlegging til garantiservice - du kan stole på det. Her er noen eksempler på vår produktportefølje:

Vindsikter

Hele spekteret av vindsiktere (Windsichter AirStar® og Windsichter AirBasic®) kombinerer effektivitet med letthet, til tross for solid konstruksjon. Disse systemene er konsekvent utformet for vektoptimalisering, som starter i planleggingsfasen. Spesielle utfordringer krever tross alt spesielle løsninger. Fordelene man oppnår, er at ingen skiller inngangsmaterialene renere enn Westerias® vindsikter.

Bunkersystemer

Westerias® bunkersystemer MovingFloor® og MultiFeeder med det spesielle modulprinsippet er perfekt konstruert ned til minste detalj. Den strukturerte serien er intelligent og kostnadsgunstig og tilbyr maksimal fleksibilitet innenfor standardproduktprogrammet. Westerias® bunkersystemer gjør en forskjell - det kan du stole på!

Transportørsystemer

Westerias® tranportørsystemer er rettet mot dine individuelle krav og behov. Alle typer fraksjonering, fra tungt byggavfall til enkel materialgjenvinning transporteres trygt og problemfritt på våre kjedebeltetransportører. platebåndtransportører. albutransportører, flatremtranspørtører og skrapebeltetransportører for deretter å bli sendt til viderebehandling.

Materialdistribusjons-systemer

Westerias® kompakte materialdistribusjons-systemer er genialt enkle og dermed rett og slett genial! Det som man ved første øyekast synes er konstruktivt, ved nærmere iakttakelse blir man rett og slett imponert over den avanserte teknologien. Som så ofte, ligger genialiteten i detaljene. Det garanterer perfekt materialdistribusjon for alle separasjonsprosesser.

NAVIGATION