Materialdistribusjons-systemer DiscSpreader®


Genialt enkelt, ganske enkelt genialt – slik kan Westerias® velprøvde materialdistribusjonssystem DiscSpreader® beskrives med få ord. Det som ved første øyekast synes å være en enkel struktur, vil ved nærmere iakttakelse imponere med den mest detaljerte, avanserte teknologien innen materialdistribusjon.

Selv med en ikke-lineær materialforsyning sikrer DiscSpreader® en perfekt og trygg fordeling av glass, tre, kompost, skrap, avfallsslagg, industriavfall og husholdningsavfall i alle separasjonsprosesser.

Med den nye DiscSpreader®3 tilbyr Westeria® i tillegg et patentert system som kan kobles direkte til et transportbånd. Også for DiscSpreader®3 gjelder det samme som for NIR, Eddy Current eller vindsikting: Westerias® materialdistribusjonssystem DiscSpreader® er alltid det perfekte anlegget til å fordele materialstrømmen utover en jevn bredde.

På grunn av den ekstremt kompakte designen, krever Westerias® materialdistribusjonssystem DiscSpreader® liten plass selv med maksimal effektivitet.

NAVIGATION