Westeria® Fördertechnik - VINDSIKTER OG TRANSPORTØRANLEGG, GENERELT OG SPESIELT FOR ET HVERT KRAV


Produksjon, logistikk og gjenvinning - overalt hvor det transporteres stykkgods og bulkgods, hvor det deles opp og sorteres gjenvinningsmaterialer og blandinger av verdifulle stoffer/materialer, blir Westeria ® spurt om særskilte løsninger: økonomisk, solid, langsiktig pålitelighet og skreddersydd til spesifikke behov. Om det handler om stasjonære vindsiktere eller mobile vindsiktere, enkeltkomponenter eller komplette transportørgater , om flatremtransportør, kjedebeltetransportør, skrapebeltetransportør, bunkersystemer eller materialsdistribusjons-systemer – Westeria ® transportørteknikk leverer kvalitet og individualitet fra planlegging til til montering, inkludert garantiservice.

New conveyor series from Westeria®s: WeKea®Learn more on our new online area: wekea.westeria.de

NAVIGATION