Westeria® air stöds PipeCon®


Med PipeCon® har Westeria® Fördertecknik utökat och byggt ut sin portfölj på ett logiskt sätt. PipeCon® är ett transportaggregat för alla slags bulkgods med tydligt definierade kornstorlekar och en hög transporteffekt på upp till 500 t/tim. I PipeCon®, där transportbandet trågas pneumatiskt i den övre kedjebanan, finns på var 50:e meter luftmunstycken under transportbandet vilka matas från den 2,2 kW starka fläkten och därmed bär bandet. Hela systemet är därigenom mycket effektivt och har låga underhållskrav eftersom knappt något slitage uppstår. På grund av sin konstruktion och speciella utformning kan stora avstånd överbryggas med ett stödavstånd på upp till 60 meter. Westeria® PipeCon® är idealisk för olika användningsområden eftersom inga klumpförebyggande medel kan komma ut på grund av den extremt höga tätningen. PipeCon® är beprövad i trä- och cementindustrierna. Vilket insatsmaterial ska du tillföra din anläggning? Kontakta oss så visar vi dig möjligheterna med PipeCon®.

NAVIGATION