Westeria® air supported PipeCon®


Med PipeCon® har Westeria® Fördertechnik utvidet sin produktpotfolio. PipeCon® er et transportaggregat for alle typer stykkgods med klart definerte kornstørrelser og en høy transportytelse på inntil 500 t/h. I PipeCon®, hvor transportbeltet tømmes pneumatisk i overtårnet, befinner det seg luftdyser hver 50. meter under transportbåndet, som forsynes fra den 2,2 kW sterke viften og dermed bærer beltet. Hele systemet er dermed svært effektivt og trenger lite vedlikehold, da det ikke slites. Grunnet konstruksjonen og den spesielle byggemåten kan man med en støtteavstand på inntil 60 meter dekke lange distanser. Westeria® PipeCon® er ideell i ulike bruksområder, da det grunnet den gode tettingen ikke oppstår noen avsetningsstoffer. PipeCon® har vist seg svært godt egnet innen trevare- og sementindustrien. Hvilke materialer tilfører du i ditt anlegg? Ta kontakt med oss, vi viser deg gjerne de mulighetene PipeCon® gir.

NAVIGATION