Westeria® Flatremtransportør FlatCon


Overalt hvor det bearbeides store mengder, som f.eks, ved søppelforbrenningsanlegg, har Westerias® Standardsystem vist seg å være pålitelig. Det flate FlatCon transportbåndsystemet med standard sideforsegling er på sitt beste produsert med tanke på ekstremt harde arbeidsforhold. En robust kontruksjon, og med materialer som har lav slitasjegrad, har gjort Westerias® transportbåndsystem til en klassiker.

Det at flatremtransportøren FlatCon er basert på moduler gjør at den naturligvis til en hver tid kan utvides.

NAVIGATION