VINDSIKT AirTrack2


Vindsikten Westeria® AirTrack2 är resultatet av logisk och konsekvent vidareutveckling av innovativ Westeriateknik. Med sitt väl tilltagna banddrivverk kan vindsikten AirTrack2 användas i nästan alla terrängtyper. Även det breda användningsområdet, från avskiljning av byggavfall till bearbetning av återvunna bränslen, kännetecknar vindsikten Westeria® AirTrack2. Genom sin högpresterande elektromagnet garanteras en absolut ren och effektiv FE-avskiljning. The Westeria® Windsifter AirTrack2 is the result of logical and consequent, continuous development of innovative Westeria® technology. With its generously dimensioned chain track chassis, the Windsifter AirTrack2 can be used on nearly every type of terrain. Its wide range of applications, from separating building waste to processing substitute fuels is what sets the Westeria® Windsifter AirTrack2 apart. Its powerful electromagnets ensure absolutely clean and efficient FE separation.

Facit: högpresterande, mobil vindsiktssorteringsanläggning med hög flexibilitet, som vanligt i högsta Westeriakvalitet!

NAVIGATION