VINDSIKTER AirTrack2


Westerias® Windsichter AirTrack2 er et resultat av logisk og konsekvent videreutvikling av innovativ Westeriateknologi. Med det stor kjedeløpeverket kan Windsichter AirTrack2 brukes i nesten alle typer terreng. Westeria® Windsichter AirTrack2 markerer seg med sitt brede anvendelsesområde, fra separasjon av byggeavfall til behandling av alternative drivstoff. Gjennom de kraftige elektromagnene kan vi garantere en helt ren og effektiv FE-deponering. The Westeria® Windsifter AirTrack2 is the result of logical and consequent, continuous development of innovative Westeria® technology. With its generously dimensioned chain track chassis, the Windsifter AirTrack2 can be used on nearly every type of terrain. Its wide range of applications, from separating building waste to processing substitute fuels is what sets the Westeria® Windsifter AirTrack2 apart. Its powerful electromagnets ensure absolutely clean and efficient FE separation.

Fasit: kraftige, mobile vindsikter-sorteringsanlegg med stor fleksibilitet i sedvanlig Westeria®-kvalitet!

NAVIGATION