Windshifter AirTrack2


De Westeria®-windshifter AirTrack2 is het resultaat van een logische en consequente verdere ontwikkeling van innovatieve Westeria®-techniek. Dankzij de reusachtige rupsbanden is de windshifter AirTrack2 geschikt voor nagenoeg elk terrein. Ook het grote toepassingsbereik - van het scheiden van bouwafval tot het verwerken van alternatieve brandstoffen - is een van de grote troeven van de Westeria®-windshifter AirTrack2. Dankzij zijn krachtige elektromagneten kan een 100% zuivere en efficiënte FE-scheiding worden gewaarborgd. The Westeria® Windsifter AirTrack2 is the result of logical and consequent, continuous development of innovative Westeria® technology. With its generously dimensioned chain track chassis, the Windsifter AirTrack2 can be used on nearly every type of terrain. Its wide range of applications, from separating building waste to processing substitute fuels is what sets the Westeria® Windsifter AirTrack2 apart. Its powerful electromagnets ensure absolutely clean and efficient FE separation.

Conclusie: dit is een krachtige, mobiele en uiterst flexibele windshifter-sorteermachine in de Westeria®-topkwaliteit!

NAVIGATION