VINDSIKT AirTrack1


Speciella utmaningar kräver speciella lösningar.

Vindsikten Wisteria AirTrack1 kombinerar effektivitet med lätthet. Vindsikten AirTrack1 konstruerades genomgående viktoptimerat redan i den första planeringsfasen av Westeria® Transportteknik. Fördelarna med detta är bland annat att det är enkelt att lasta över till djupcentrerade släp för transport samt användning på opackat underlag. Vindsikten AirTrack1 har dessutom speciella avlämpningshöjder för utmatningsbanden. De stora slagghögarna som uppstår måste därför inte köras iväg lika ofta. Vindsiktsteknologi från Westeria® i mobilt och stationärt utförande som även övertygar genom sin utdragbara underhållsmodul och därmed garanterar en snabb och enkel service.

NAVIGATION