Westeria® VINDSIKT AirBasic®


Vindsikten AirBasic® tillhör den senaste generationen mobil vindsiktsteknik från Westeria®. Den är ett resultat av den innovativa vidareutvecklingen av den patenterade vindsiktsteknologin från Westeria®. Hundratals förbättrade detaljer och nya idéer resulterar i ett övertygande nästa steg i den mobila vindsiktstekniken.

NAVIGATION