Westeria® VINDSIKTER AirBasic®


Windsichter AirBasic® er en del av Westerias® nye generasjon av mobil vindsikterteknologi. Teknologien er et resultat av innovativ videreutvikling av patentert Westeria®-teknologi. Hundrevis forbedrede detaljer og nye ideer, resulterer i at de neste skrittene i mobil vindsikterteknologi overbeviser.

NAVIGATION