Integritet


Vi tar skyddet av dina personliga uppgifer på stort allvar och håller oss strikt till reglerna i integritetslagarna. Personrelaterade uppgifter hämtas bara utan ditt godkännande i tekniskt nödvändig omfattning. Dessutom sparar vi bara uppgifter i syfte om önskad kommunikation (kontaktformulär). I inget fall säljs eller ges de inhämtade uppgiftern vidare till tredje part. Följande policy ger dig en överblick över hur vi garanterar det här skyddet och vilken sorts uppgifter som hämtas i vilket syfte.

Databearbetning på den här webbplatsen
På den här webbplatsen sparas automatiskt information som din webbläsare förmedlar till oss i serverloggfilerna. Dessa är:
  • Webbläsare + version
  • Operativsystem
  • Referrer URL (sidan som länkar hit)
  • Värdnamn för gästdatorn (IP-adress)
  • Klockslag för serverförfrågan
Dessa uppgifter låter sig inte kopplas samman med specifika personer. En samkörning av dessa uppgifter med andra datakällor utförs inte, uppgifterna raderas dessutom senast efter en statistisk utvärdering.

Därutöver sparas uppgifterna som du matat in i kontaktformuläret i syfte att ge dig ett önskat svar och raderas efter avslutad kommunikation.

Rätt till information
Du har alltid rätt att få information om uppgifter som sparats om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med databearbetningen. Information om de sparade uppgifterna ger vi gärna till dig när som helst på begäran. Var god skicka din begäran till verkauf@westeria.de

Ytterligare information
Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför står vi alltid till ditt förfogande gällande bearbetning av dina personrelaterade uppgifter. Om du har frågor som denna integritetspolicy inte kan besvara eller om du vid något tillfälle önskar fördjupad information, vänd dig när som helst direkt till verkauf@westeria.de


Information om Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookies", textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder webbplatsen som skapas genom denna cookie skickas normalt sett till en av Googles servrar i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymisering på den här webbplatsen kommer dock din IP-adress att förkortas om du befinner dig i något av den europeiska unionens medlemsländer eller i andra länder som omfattas av den europeiska ekonomiska gemenskapen. Bara i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör kommer Google använda den här informationen för att utvärdera hur du använt webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den inom ramen för Google Analytics förmedlade IP-adressen från din webbläsare samkörs inte med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas med motsvarande inställning i din webbläsare; vi kan dock i så fall inte garantera att du kan använda alla funktioner på den här webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att cookie-skapade uppgifter relaterade till hur du använt webbplatsen (inkl. din IP-adress) inhämtas av Google samt bearbetning av de här uppgifterna av Google genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Du kan förhindra att Google Analytics inhämtar data genom att du klickar på följande länk. En Opt-Out-Cookie skapas, vilken förhindrar framtida inhämtning av dina uppgifter när du besöker den här webbplasten: Stäng av Google Analytics

Närmare information om användarvillkor och integritet hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/sv.html samt under https://www.google.se/intl/sv/policies/. Vi vill informera dig om att Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp();" på den här webbplatsen för att garantera att IP-adressen hämtas anonymt (så kallad IP-Masking).

(Källa: Informationen om Google Analytics hämtades från www.datenschutzbeauftragter-info.de.)

NAVIGATION