Ochrona danych


Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i rygorystycznie przestrzegamy zasad przepisów o ochronie danych. Dane osobowe bez wiedzy użytkownika są pobierane na tej stronie internetowej tylko w zakresie koniecznym pod względem technicznym. Ponadto dane zapisujemy tylko w celu pożądanej komunikacji (formularz kontaktowy). Zebrane dane nigdy nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim z innych powodów. Poniższa deklaracja zawiera informacje o sposobie zapewnienia takiej ochrony oraz o rodzaju danych pobieranych do poszczególnych celów.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej
Na tej stronie internetowej w plikach dziennika serwera pobierane i zapisywane są automatycznie informacje przekazywane nam przez przeglądarkę. Są to:
  • typ/wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • odsyłający adres URL (poprzednio odwiedzana strona)
  • nazwa hosta komunikującego się komputera (adres IP)
  • godzina zapytania do serwera.
Danych tych nie można przyporządkować do określonych osób. Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych, są one usuwane najpóźniej po analizie statystycznej.

Ponadto dane przekazane przez formularz kontaktowy są zapisywane w celu uzyskania przez użytkownika pożądanej odpowiedzi oraz usuwane po zakończeniu komunikacji.

Prawo do informacji
Użytkownik ma w każdej chwili prawo do informacji o zapisanych danych dotyczących jego osoby, ich pochodzenia oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych. Informacje o zapisanych danych chętnie przekazujemy zawsze po złożeniu zapytania. Zapytania należy kierować na adres verkauf@westeria.de.

Kolejne informacje
Ważne jest dla nas zaufanie. Dlatego chcemy w każdej chwili być do dyspozycji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W razie pytań, na które nie ma odpowiedzi w naszej deklaracji ochrony danych lub jeśli użytkownik potrzebuje dokładniejszych informacji, należy pisać na adres verkauf@westeria.de.


Wskazówki dotyczące Google Analytics
Na tej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookie“, pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimowego adresu IP na tej stronie internetowej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, firma Google skróci wcześniej adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywanie plików cookie można dezaktywować przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Aby nie dopuścić do przekazywania firmie Google danych utworzonych przez plik cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki znajdującą się pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Rejestrowanie przez Google Analytics można dezaktywować klikając poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie opt-out, który nie dopuszcza do późniejszego rejestrowania danych podczas odwiedzin tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych znajduje się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

(Źródło: Informacje na temat Google Analytics zostały pobrane ze strony www.datenschutzbeauftragter-info.de.)

NAVIGATION