Gegevensbescherming


Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en houden ons strikt aan de regels van de wet op de gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website zonder uw toedoen alleen voor technische doeleinden geregistreerd. Daarnaast slaan wij de gegevens alleen op om u de gewenste informatie te kunnen meedelen (contactformulier). In geen geval worden de geregistreerde gegevens doorverkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven. Onderstaande verklaring geeft u een overzicht over hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel geregistreerd worden.

Gegevensverwerking op deze website
Op deze website wordt in de serverlogfiles automatisch de informatie geregistreerd en opgeslagen die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:
  • het browerstype/-versie,
  • het gebruikte besturingsysteem,
  • de laatse URL (de voordien bezochte website),
  • de hostnaam van de betreffende computer (IP-adres),
  • het tijdstip van de serveraanvraag.
Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan personen. Een match van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. De gegevens worden bovendien uiterlijk na het maken van de statistieken verwijderd.

Bovendien worden de op het contactformulier ingevulde gegevens bewaard om uw vraag/verzoek te kunnen beantwoorden. Daarna worden ze gewist.

Recht op informatie
U heeft op elk moment het recht informatie in te winnen over de gegevens die zijn opgeslagen betreffende uw persoon, waar ze vandaan komen, wie ze hebben ontvangen en voor welk doel ze worden verwerkt. Informatie over de opgeslagen gegevens is verkrijgbaar op aanvraag. Stuur hiervoor een e-mail naar verkauf@westeria.de.

Meer informatie
Vertrouwen is bij ons echt cruciaal. Daarom zijn wij steeds bereid om u toe te lichten voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Heeft u vragen die niet door deze Privacyverklaring worden beantwoord of wilt u over een bepaald punt meer informatie, neem dan contact op met verkauf@westeria.de.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verstrekte informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website zal Google uw IP-adres echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf inkorten. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden prestaties ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijks niet alle functies van deze website correct werken. Bovendien kunt u de opslag van de door het cookie geproduceerde gegevens en de gegevens die te maken hebben met uw bezoek aan deze website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking ervan door Google verhinderen door op de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl de beschikbaar browserplugin te downloaden en te installeren.

U kunt ook verhinderen dat Google Analytics gegevens opslaat door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens tijdens het bezoeken van deze website worden opgeslagen. Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij willen er tevens op wijzen dat Google Analytics op deze website is voorzien van de code 'gat._anonymizeIp();' om ervoor te zorgen dat IP-adressen alleen nog geanonimiseerd worden opgeslagen (zogenaamde IP-masking).

(Bron: Deze informatie over Google Analtics werd overgenomen van www.datenschutzbeauftragter-info.de).

NAVIGATION